Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup

  • Szpital w Kup

PRZYSTĄPIENIE GMINY DOBRZEŃ WIELKI DO SPÓŁKI

PRZYSTĄPIENIE GMINY DOBRZEŃ WIELKI DO SPÓŁKI

 

W dniu 14 września 2016 r. podczas posiedzenia Nadzwyczajnego  Zgromadzenia Wspólników Stobrawskiego Centrum Medycznego, Gmina Dobrzeń Wielki przystąpiła do  Spółki SCM.

W chwili obecnej wspólnikami Spółki są: Województwo Opolskie posiadające 95,65 % udziałów i Gmina Dobrzeń Wielki posiadająca 4,35% udziałów. Gmina Dobrzeń Wielki przystępując jako udziałowiec do Spółki miała przede wszystkim na uwadze bieżące finansowanie świadczeń zdrowotnych udzielanych na rzecz społeczności lokalnej Gminy Dobrzeń Wielki.

Zarząd SCM życzy Gminie Dobrzeń Wielki owocnej współpracy ze Spółką.