Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup

  • Szpital w Kup

INFORMACJA o sprzedaży nieruchomości

INFORMACJA
o sprzedaży nieruchomości

 

Działając zgodnie z postanowieniem § 12 Aktu Założycielskiego Zarząd SCM sp. z o. o z/s w Kup postanowił sprzedać nieruchomości:

1) działkę o numerze: 138/6, arkusz mapy: 6, o powierzchni 0,295 ha, stanowiącą własność SCM sp. z o. o z/s w Kup na rzecz instytucji pożytku publicznego tj. Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu „Uczymy się razem żyć” za kwotę  50.100 zł.

2) działkę o numerze: 138/5, arkusz mapy: 6, o powierzchni 0,0023 ha, stanowiącą własność SCM sp. z o. o. z/s w Kup na rzecz Gminy Dobrzeń Wielki za kwotę 2.000 zł.

Sprzedaż w/w nieruchomości zabudowanych nastąpiła z powodu braku możliwości ich dalszego celowego wykorzystania na rzecz Spółki /teren zlikwidowanej oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków/.

Nabywca nieruchomości z poz. 1 wykorzysta ją do działalności statutowej instytucji pożytku publicznego /nieruchomość graniczy z  działką nabywcy/.

Sprzedaż nieruchomości z poz.2  porządkuje aktualny stan prawny i spowoduje, że właściciel przepompowni będzie również właścicielem gruntu na, którym jest ona zlokalizowana.