Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup

  • Szpital w Kup

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ

 

 

 

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ

Stobrawskie Centrum Medyczne w Kup  po długim okresie oczekiwania podpisało z Ministerstwem Zdrowia umowę na prowadzenie Dziennego Dom Opieki Medycznej dla Seniorów.
Uruchomienie Dziennego Domu Opieki Medycznej  będzie  efektem udziału SCM w pilotażowym projekcie realizowanym  w ramach konkursu ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia, w  ramach V Osi priorytetowej  "Wsparcie dla obszaru zdrowia”, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt dedykowany jest osobom powyżej 65. roku życia, które zakończyły leczenie szpitalne w okresie ostatnich 12 miesięcy, ale wymagają dalszej opieki lub leczenia ambulatoryjnego.  

Z bezpłatnego programu skorzystać będą mogli przede wszystkim mieszkańcy okolicznych gmin. Skierowanie będą mogli wystawiać lekarze szpitali lub pierwszego kontaktu.

W Dziennym Domu Opieki Medycznej pacjenci będą przebywać od 4 do 8 godzin, minimalnie przez 30 dni, a maksymalnie 120 dni. Będą mieli zapewnioną opiekę lekarską, pielęgniarską, psychologiczną oraz wsparcie innych specjalistów. Prowadzona będzie rehabilitacja, zajęcia terapeutyczne oraz edukacyjne z zakresu dietetyki. Celem pobytu będzie przygotowanie pacjentów do samodzielnego funkcjonowania w warunkach domowych lub pomoc w przygotowaniu pacjenta do dalszego korzystania z instytucjonalnej pomocy.
Pobyt w Dziennym Domu Opieki Medycznej w czasie realizacji projektu będzie bezpłatny. Pierwsi pacjenci będą przyjęci w grudniu 2016 r.