Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup

OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ I DZIAŁ FIZJOTERAPII SZPITALA W KUP

OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ  I  DZIAŁ FIZJOTERAPII  SZPITALA W KUP

 

Kierownik Działu Fizjoterapii
mgr Wioletta Selwet

77/ 42 74 719

Rejestracja

77/ 42 74 717

Pracownia masażu leczniczego

77/ 42 74 713

Pracownia fizjoterapii

77/ 42 74 705

 

OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek

7.00 - 18.00

Wtorek

7.00 - 17.00

 Środa

7.00 - 17.00

 Czwartek

7.00 - 18.00

Piątek

7.00 - 17.00

 

Rehabilitacja w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej trwa od 3 do 6 tygodni.
W celu zakwalifikowania do leczenia w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej pacjent musi dostarczyć skierowanie.

 

Skierowania do Ośrodka wystawiać mogą lekarze następujących poradni:

 • urazowo-ortopedycznej,
 • neurologicznej,
 • rehabilitacyjnej
 • lekarze POZ (wyłącznie w przypadkach zaostrzeń schorzeń przewlekłych!!!)

 

Skierowanie musi zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko pacjenta,
 • numer PESEL
 • rozpoznanie jednostki chorobowej wraz z jej pięcioznakowym kodem ICD-10
 • cel leczenia
 • w przypadku skierowania z POZ konieczna jest adnotacja o zaostrzeniu schorzenia przewlekłego.

 

O ostatecznej kwalifikacji do leczenia w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej decyduje lekarz Ośrodka, który po przeprowadzeniu badania lekarskiego określa stan zdrowia pacjenta i wyznacza termin jego przyjęcia do leczenia.

Cykl terapeutyczny w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej zaczyna się zawsze od wtorku.

 

 

DZIAŁ FIZJOTERAPII PROWADZI RÓWNIEŻ FIZJOTERAPIĘ W TRYBIE AMBULATORYJNYMFIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek

7.00 - 18.00

Wtorek

7.00 - 17.00

 Środa

7.00 - 17.00

 Czwartek

7.00 - 18.00

Piątek

7.00 - 17.00

 

Skierowanie na fizjoterapię ambulatoryjną może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie to jest ważne 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane w Dziale Fizjoterapii – bez względu na to, kiedy rozpocznie się cykl rehabilitacji.

Cykl terapeutyczny w Dziale Fizjoterapii zaczyna się zawsze od wtorku

 

W Ośrodku Rehabilitacji Dziennej oraz w Dziale Fizjoterapii wykonujemy:

 • zabiegi fizykalne: pole elektromagnetyczne, laseroterapię,laseropunkturę, ultradźwięki, zabiegi z zakresu elektroterapii,  zabiegi z użyciem masy fango, zabiegi krioterapii miejscowej ciekłym azotem, naświetlanie ( lampą Sollux i lampą Bioptron),
 • zabiegi kinezyterapeutyczne: ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe i indywidualne,

ćwiczenia w odciążeniu,ćwiczenia w odciążeniu z oporem,ćwiczenia samo wspomagane,

ćwiczenia wspomagane,ćwiczenia na cykloergometrze rowerowym,ćwiczenia manualne,ćwiczenia bierne, ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia czynne, ćwiczenia czynne z oporem,ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia lokomocji, ćwiczenia według metody PNF,  ćwiczenia według metody Mc Kenzie, ćwiczenia specjalne,

 • masaż klasyczny,
 • drenaż limfatyczny,
 • terapię manualną.

 

Oferujemy pacjentom kompleksowe leczenie w zakresie:

 • schorzeń układu narządu ruchu:

- choroba zwyrodnieniowa stawów i kręgosłupa,

- zmiany przeciążeniowe mięśni, ścięgien i więzadeł,

- rehabilitację po operacjach w obrębie kręgosłupa, stawów i kości i tkanek miękkich układu narządu ruchu,

- stany po urazach i kontuzjach sportowych,

 • rehabilitację w schorzeniach neurologicznych,
 • rehabilitację w schorzeniach układu oddechowego.

 

ZABIEGI WYKONYWANE SĄ W OPARCIU O UMOWĘ Z NFZ ORAZ NA ZASADACH KOMERCYJNYCH.

 

CENNIK