Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup

Zabiegi rehabilitacyjne

ZABIEGI REHABILITACYJNE:

  • fizykoterapia: bioptron, diadynamik, galwanizacja, interdyn, krioterapia miejscowa, lampa sollux, laser, magnetoterapia, prądy Kotza, prądy Traberta, termożele, ultradźwięki;
  • hydroterapia: basen, kąpiel perełkowa, masaż wirowy kończyn dolnych, masaż wirowy kończyn górnych;
  • kinezyterapia: ćwiczenia ogólnousprawniające, ćwiczenia z oporem, gimnastyka grupowa, gimnastyka indywidualna, gimnastyka korekcyjna, metoda Mckenzie, metoda PNF, terapia manualna;
  • masaże: masaż klasyczny, masaż klasyczny częściowy.

Rodzaj udzielanych świadczeń:

  • refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia