Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup

Poradnie w Pokoju

Prosimy o zapoznanie się z nowymi godzinami przyjęć w poradniach specjalistycznych
(obowiązuje od stycznia 2017r. do grudnia 2017r.)

 

 

 Reumatologiczna 

 

 Rehabilitacyjna 

Pon. -   8:30 - 13:00
Wt. 08:00 - 12:00 -
Śr. 14:00 - 18:00 13:00 - 18:00
Czw. 10:00 - 14:00 -
Pt. - -

 

Lekarz przyjmujący

 

L. Barabach ,

G. Jaworska

J. Soczyński,

T. Kaźmierczuk

Rejestracje pacjentów

w godzinach otwarcia poradni:

tel. 77/406 54 50, 77/406 54 56